top of page

Hizmetler

%20Close%20up%20hand%20holding%20iPhone%

01/

Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon

Genelioğlu Hukuk & Danışmanlık, başta kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum, GDPR uyumu, e-ticaret sitelerinin içeriklerinin oluşturulması, elektronik haberleşme, ticari elektronik ileti gönderimi, veri ihlali ve bilişim suçları durumunda kurum yazışmaları, soruşturma aşamalarının takibi, erişim engelleme talepleri olmak üzere bilişim hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sign%2520here_edited_edited.jpg

02/

İş Hukuku

Genelioğlu Hukuk & Danışmanlık gerçek veya tüzel kişi müvekkillerine iş hukukunun her alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri vermektedir. Büromuz özellikle şirketlerin insan kaynakları departmanları ile koordineli olarak iş hukuku mevzuatının gereklerinin yerine getirilmesi, bu konudaki eksikliklerin giderilmesi, çalışma yaşamına ilişkin yanlış uygulamaların önüne geçilmesi, iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, işyeri yönetmeliklerinin hazırlanması, yabancıların çalışma izinlerinin alınması süreçlerinin yönetilmesi konularında danışmanlık sağlamaktadır. Danışmanlık hizmetlerine ilaveten, bu konularda ortaya çıkabilecek ihtilafların mahkemeye intikal ettirilmeden çözümlenmesi, mahkemeye intikal etmiş ihtilafların ise müvekkiller adına takip edilmesi ve müvekkillerin mahkeme nezdinde temsil edilmesi verdiğimiz hizmetler arasında yer almaktadır.

Copyright%20Claim_edited.jpg

03/

Fikri ve Sınai Mülkiyet

Genelioğlu Hukuk & Danışmanlık fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında marka, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, patent hakları, alan adı uyuşmazlıkları, ticari sırların korunması ve haksız rekabet konularında müvekkillerine hukuki hizmetler sağlamaktadır. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanındaki hizmetlerimiz yalnızca danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmayıp, sınai hakların Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde takibi ile dava ve uyuşmazlıkların tüm aşamalarında müvekkillerimizi temsil hizmetlerini de kapsamaktadır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yönetimini stratejik bir konu olarak ele alıyor, müvekkillerimizin fikri mülkiyet haklarını korumanın yanı sıra, fikri mülkiyetin stratejik yönetilmesi konusunda da destek veriyoruz.

AEnB2UowvsoqkhEbHBIjcc5_8k-u2LzliE0EgsMl

04/

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

Genelioğlu Hukuk & Danışmanlık’ın şirketler hukuku alanında sunduğu hizmetler, anonim şirketlerin, limited şirketlerin, şubelerin ve irtibat bürolarının kurulmasının yanı sıra, yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesini, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesini, teknik iflas durumlarının değerlendirilmesini ve sermaye artırımı ile azaltımı süreçlerinin şirketler hukuku açısından değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Şirketlerin esas sözleşmelerinin gerek Türk Ticaret Kanunu’na uyum gerekse farklı pay sahibi grupları arasındaki anlaşmaların yansıtılması amacıyla tadil edilmesi, grup içi yeniden yapılandırma, bölünme, birleşme, nev’i değiştirme, tasfiye, malvarlığı ve pay devirleri, yönetim kurullarının yapılandırılması ve yönetim kurulu üyeleri arasında yetki sınırlandırması işlemleriyle şirket kayıtlarının tutulması konularında hizmet veriyoruz. Aynı zamanda yabancı menşeili müvekkillerimizin Türkiye’deki faaliyetlerinin yapılandırılmasında başvurabileceği en iyi yolların tespit edilmesine de yardımcı oluyoruz.

People%20signing%20documents%20for%20a%2

05/

İcra ve İflas Hukuku

Genelioğlu Hukuk & Danışmanlık icra iflas hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

four%2520green%2520Passports_edited_edit

06/

Göçmenlik ve Vatandaşlık Hukuku

Genelioğlu Hukuk & Danışmanlık, yabancıların oturma izin, oturma izin uzatım başvurularının yapılması, vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurularının yapılması, yabancıların Türkiye'de taşınmaz mal edinmeleri başta olmak üzere, gayrimenkul hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti sağlamakta ve Türkiye'de iltica, geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci ve mülteci statülerine ilişkin hukuki işlemlerde de hukuki yardım ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

_edited.jpg

07/

Çevre Hukuku

Genelioğlu Hukuk & Danışmanlık çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması ve bu alanda ortaya çıkan ihtilafların çözülmesi, müvekkillerimizin faaliyetlerini çevre hukuku ile uyumlu olarak yürütebilmeleri ve gerekli izinlerin alabilmeleri hususlarında her türlü danışmanlık hizmetini vermektedir. Bunun yanında, çevre hukuku ihlallerinden kaynaklanan idari para cezaları ve uyuşmazlıklar ile ilgili olarak müvekkillerimizi resmi kurumlar ve mahkemeler nezdinde temsil hususunda faaliyet göstermektedir.

Shoppers%2520at%2520Liverpool%2520One_ed

08/

Tüketici Hukuku

Genelioğlu Hukuk & Danışmanlık hem tüketicilere hem de tüketiciye hizmet veya ürün sağlayan firmalara tüketici hukuku konusunda yetkin ve kapsamlı bir hukuki hizmet vermektedir. Firmaların tüketicilerine sunduğu ürün veya hizmetten kaynaklanan aksaklıklar veya tüketicilerin satın aldıkları ürün ve hizmet karşılığındaki şikayetleri sonucunda, firmaları veya tüketicileri en doğru hukuki argümanları sunma konusunda yönlendirip, müvekillerimizin en az hasarla süreci atlatmaları konusunda destek sağlıyoruz. Güncel ve kompleks borçlar hukuku ve tüketici mevzuatı bilgilerimizle bu konuda müvekkillerimize her türlü danışmanlık ve hukuki takip hizmetini sunuyoruz.

information-tech
employment-and-lobor
intellectual-property
corporate-maintenance
enforcement-and-bankruptcy
immigration-and-citizenship
enviromental-law
consumer-law
logo-dark.png
logo-dark.png
bottom of page